Plankaart openbare laadpalen

 

Geef jouw reactie op de plankaart voor openbare laadpalen

Stichtse Vecht is hard aan de slag met nieuwe energie. Hier hoort ook het verduurzamen van mobiliteit bij. Gemeente Stichtse Vecht ziet het aantal elektrische voertuigen toenemen en verwacht dat deze groei de komende jaren doorzet. Om voorbereid te zijn op deze veranderingen is onderzoek gedaan naar geschikte locaties waar openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Hiervan hebben we een plankaart voor openbare laadpalen gemaakt. Deze laadpalen zijn bedoeld voor inwoners en werknemers van ondernemers die in de gemeente geen mogelijkheid hebben om hun elektrische auto op eigen terrein op te laden. Wanneer de vraag naar laadpalen toeneemt, kunnen in de toekomst laadpalen worden geplaatst op de locaties die zijn aangegeven op de plankaart. 

Samen met jou

Tot 19 juli kon je online op de plankaart reageren. Alle reacties worden de komende tijd beoordeeld en aan de hand daarvan wordt de definitieve plankaart gemaakt. Deze zal naar verwachting in september 2020 beschikbaar zijn.

Naar de plankaart

 

Wat doen we met de plankaart?

Op de gekozen locaties worden niet automatisch laadpalen geplaatst. Laadpalen worden in de gemeente Stichtse Vecht pas geplaatst op het moment dat een elektrisch rijder een laadpaal bij Allego aanvraagt. Of als een bestaande laadpaal een hoge bezettingsgraad heeft en er uitbreiding nodig is.  De gemeente kiest dan een locatie van de kaart die in de buurt is van het woonadres van de elektrische rijder. 

Vervolgproces en planning

Als alle reacties verwerkt zijn en iedereen is geïnformeerd, zal op basis van de definitieve plankaart een collegebesluit worden genomen om de plankaart met locaties vast te leggen. De definitieve plankaart publiceren wij op officiëlebekendmakingen.nl. De verkeersbesluiten nemen wij later per aanvraag. Je kunt dan eventueel nog bezwaar maken en een officiële zienswijze indienen.

Heb je vragen? Voor algemene vragen over de plankaart of openbare laadpalen in gemeente Stichtse Vecht kan je een mail sturen naar info@stichtsevecht.nl.

Wil je een aanvraag doen voor een laadpaal in de openbare ruimte: zie www.openbaarladen.nl/stichtse-vecht of bel met de firma Allego: 088-7500300.

Cookie-instellingen