Plankaart openbare laadpalen

 

 

Inspraak

Van 28 mei tot 1 juli 2020 kon u reageren op de plankaart met de mogelijke locaties. De inspraakperiode is gesloten. U kunt dus helaas geen reactie meer geven in het kader van de inspraak.

Contact

Hebt u vragen? Maakt u dan alstublieft zoveel mogelijk gebruik van het contactformulier. Daarnaast is het mogelijk om onder werktijd te bellen met één van onze medewerkers. Geef dit alstublieft aan via ons contactformulier of bel ons op tel. 14 050. Dan bellen wij u terug.  

Planning en vervolg

De gemeente beoordeelt alle binnengekomen reacties. Per reactie wordt bepaald of de aangewezen locatie moet worden veranderd. Daarna wordt de plankaart aangepast. 


Het college van B&W neemt hierna in één keer een besluit over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Dit heet een verzamelverkeersbesluit. Dit besluit regelt dat er een bord bij de parkeervakken komt, waardoor er alleen elektrische voertuigen mogen staan om te laden. Het verzamelverkeersbesluit is de juridische grondslag om hierop te handhaven. Het besluit wordt naar verwachting na de zomervakantie bekendgemaakt. Als de plankaart is vastgesteld krijgen alle bewoners, die een reactie hebben gegeven op de plankaart, een bericht over wat er met hun opmerkingen is gebeurd. Bent u het niet eens met het besluit voor een specifieke locatie? Dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Ga hiervoor naar: https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken
Als het besluit definitief is, plaatst het bedrijf Allego de laadpalen de komende jaren op aanvraag van bewoners. Ook worden nog dit jaar laadpalen geplaatst op strategische locaties, zoals bij buurthuizen, winkelcentra, sportvelden en in de dorpskernen. 

 

 

 

Cookie-instellingen