Plankaart openbare laadpalen

 

 

 • Worden alle laadpalen op de plankaart in één keer geplaatst?

  • Nee, de laadpalen worden geplaatst op basis van vraag uit de buurt en om een dekkend netwerk van laadpalen te creëren binnen de gemeente. Daarnaast worden er palen geplaatst op plekken waar wij veel bezoekers en forenzen met een elektrisch voertuig verwachten. De komende drie jaar verwachten wij zo ongeveer 400 laadpalen te gaan plaatsen in Groningen. 

 • Ik zie een laadplein op de kaart staan. Worden deze laadpalen allemaal direct geplaatst?

  • De laadpalen worden geplaatst op basis van vraag uit de buurt en om een dekkend netwerk van laadpalen te creëren binnen de gemeente. Is er laadbehoefte in de buurt dan zal er eerst één laadpaal worden geplaatst. Komt er meer vraag vanuit de buurt en is één laadpaal niet meer genoeg om aan de vraag te voldoen, dan wordt er een tweede laadpaal bijgeplaatst. Zo kan de het laadplein meegroeien met de behoefte aan elektrisch laden.

 • Worden alle laadpalen op de kaart geplaatst?

  • De laadpalen worden geplaatst op het moment dat er vraag ontstaat in de buurt. Dit kan vraag zijn van bewoners of forenzen maar ook van bezoekers. Het verzamelverkeersbesluit is vijf jaar geldig. Als er in 2025 nog geen vraag naar laadpalen is op een locatie waar een paal gepland staat, vervalt het verkeersbesluit en wordt er op die locatie geen laadpaal geplaatst. De gemeente gaat dan opnieuw in kaart brengen waar de vraag naar laadpalen verwacht wordt.

 • Kan ik nu al een openbare laadpaal aanvragen of moet ik wachten tot de plankaart is vastgesteld?

  • U hoeft niet te wachten tot de plankaart is vastgesteld. De gemeente neemt aanvragen al in behandeling. Voor individuele aanvragen zoekt de gemeente een geschikte locatie uit en neemt een apart verkeersbesluit voor die locatie. Voor het kiezen van een geschikte locatie maakt de gemeente gebruik van de plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur. Hierin staan ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een openbare laadpaal. 

 • Waarom worden er twee parkeervakken afgekruist bij een laadpaal?

  • De laadpalen die voor ons geplaatst worden, hebben twee oplaadpunten. Om de laadpaal optimaal te kunnen gebruiken en om alvast voorbereid te zijn op de toekomstige vraag, worden daarom direct twee vakken ingericht bij de laadpaal voor het laden van een elektrische auto.

 • Waarom staan er zoveel laadpalen op de plankaart?

  • De plankaart is gebaseerd op de EV-Prognose Atlas van Over Morgen. Hiermee is de verwachte vraag naar laadpalen tot 2025 per gemeente in kaart gebracht. Wij streven ernaar om voor een aanvrager binnen 250 meter van het woon- of werkadres een laadpaal te plaatsen. Omdat wij niet weten wie een aanvraag gaan indienen, hebben wij de dichtstbijzijnde locatie zo gepland dat ze voor alle bewoners op loopafstand te bereiken is. Hierdoor staan er meer palen op de plankaart dan wij de komende vijf jaar verwachten te plaatsen.

 • Waarop is het aantal laadpalen gebaseerd?

  • De plankaart is gebaseerd op data uit de EV-Prognose Atlas van Over Morgen. Hiermee is de verwachte vraag naar laadpalen tot 2025 per gemeente in kaart gebracht. De gemeente Groningen heeft deze data gebruikt om een inschatting te maken van het aantal te verwachten laadpalen. Daarna heeft de gemeente gezocht naar de meest geschikte locaties om de laadpalen neer te zetten. Deze locaties zijn te zien in de plankaart.

 • Hoe wordt een locatie gekozen?

  • In onze plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur kunt u lezen hoe wij tot de locatiekeuzes zijn gekomen (link naar plaatsingsleidraad).

 • Ik heb liever geen laadpaal voor mijn huis. Is dat een goede grond om bezwaar te maken?

  • Nee. Wij hebben zorgvuldig gekeken naar geschikte locaties. Hiervoor hebben we een aantal criteria gebruikt, die zijn vastgelegd in de plaatsingsleidraad. Het bedrijf Allego plaatst geen oplaadpaal bij mensen recht voor de deur. Het bedrijf Allego probeert de oplaadpaal zo te plaatsen dat u deze niet ziet staan wanneer u uit het raam kijkt. Een uitzondering hierop is een oplaadplek voor mindervaliden. Wij proberen de palen te plaatsen op plekken waar bewoners er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Helaas zijn sommige straten erg smal of staan er veel bomen waardoor wij er niet aan ontkomen om ook een aantal palen voor woningen te plaatsen om aan de vraag te kunnen voldoen. Bij plaatsing op de stoep blijft er altijd minimaal 90 centimeter loopruimte achter de laadpaal over.

 • Wie plaatst de laadpalen?

  • De komende drie jaren worden de openbare laadpalen geplaatst en geëxploiteerd door laadpaalexploitant Allego BV.

 • Mag een laadpaal alleen gebruikt worden door degene die de paal aanvraagt?

  • Nee de laadpalen die wij plaatsen zijn voor openbaar gebruik. Zij mogen door alle elektrische voertuigen gebruikt worden om op te laden. Let op: een laadplek is geen parkeerplek. Als het voertuig is opgeladen, moet het naar een reguliere parkeerplek worden verplaatst.

 • Wat is een verzamelverkeersbesluit?

  • Het college van B&W neemt in één keer een besluit over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Dit heet een verzamelverkeersbesluit. Dit besluit regelt dat er een bord bij de parkeervakken komt, waardoor er alleen elektrische voertuigen mogen staan om te laden. Het verzamelverkeersbesluit is de juridische grondslag om hierop te handhaven. 

 • Als ik het niet eens ben met een locatie op de plankaart, kan ik dan bezwaar maken?

  • U kunt in juni reageren op de locaties op de plankaart. Wij lezen en beoordelen alle reacties en laten de indieners weten wat er gedaan is met de reacties. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u tot zes weken na publicatie van het verkeersbesluit een bezwaarschrift indienen. Ga hiervoor naar: https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken

 • Wat gebeurt er met alle reacties?

  • Wij lezen en beoordelen alle reacties. Indien nodig wordt de plankaart aangepast. Na de zomervakantie stelt het college de plankaart vast in een verzamelverkeersbesluit. De indieners worden dan geïnformeerd over wat er met hun reacties is gedaan.

 • Waarom moet ik reageren op de plankaart?

  • U kent uw buurt het beste. Zijn de locaties op de kaart volgens u ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen hebben wij over het hoofd gezien?

 • Wat gebeurt er met alle reacties?

  • Wij lezen en beoordelen alle reacties en laten de indieners weten wat er gedaan is met de reacties.

 • Tot wanneer kan ik reageren op de plankaart?

  • U kunt tot en met 30 juni uw reactie achterlaten.

 • Wat is de status van de plankaart?

  • De plankaart heeft geen status. Pas wanneer het verzamelverkeersbesluit genomen is zijn de locaties van de laadpalen op de plankaart officieel vastgesteld. Dit verzamelverkeersbesluit is 5 jaar geldig.

 • Ik woon in een wijk waar de komende tijd wijkvernieuwingen gaan plaatsvinden. Is er ook rekening gehouden met de herinrichting van de wijk?

  • ​​​​​​​De gemeente heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de herinrichting van de wijk. Om te voorkomen dat een laadpaal op een locatie wordt geplaatst waar herinrichting gaat plaatsvinden wordt er voor het plaatsen van de laadpaal nog een laatste check gedaan of herinrichtingen of andere werkzaamheden op de planning staan.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.