Duurzaam Dronten

Locaties voor openbare laadpalen

Voor inwoners in de gemeente Dronten die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein hun elektrische auto op te laden komen er openbare laadpalen in de woonwijken. Inwoners van de drie kernen in de gemeente hebben geschikte locaties in hun buurt aangewezen waar laadinfrastructuur geplaatst kan worden.  Dit heeft geleid tot een locatiekaart openbare laadpalen. 

Samen met u!

De locatiekaart is het resultaat van de ruim 300 reacties die zijn ontvangen tijdens de inloopavonden en de enquête. Voor iedere kern is een kaart gemaakt. Er is ook rekening gehouden met ruimtelijke kenmerken zoals de groenvoorziening, de samenhang van het netwerk, de breedte van de stoep, het type parkeervak, lichthinder en nabijheid van woningen. Belangrijk voor het kiezen van een goede locaties is bovendien de ligging van het ondergrondse elektriciteitsnetwerk. De gekozen locaties moeten binnen 25 meter van dit netwerk liggen.

Reageren?

Tot 16 september heeft u kunnen reageren op de locaties. U kunt niet meer reageren. De komende weken verwerken wij alle binnengekomen reacties en zullen het resultaat hiervan zo snel mogelijk terugkoppelen. Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met: gemeente@dronten.nl

Wat doen we met de kaart?

Op de gekozen locaties automatisch laadpalen geplaatst. Laadpalen worden in de gemeente Dronten alleen geplaatst op het moment dat een elektrisch rijder een laadpaal bij de MRA-E (metropool regio Amsterdam Elektrisch) aanvraagt. Op het moment dat MRA contact opneemt met de gemeente kiest de gemeente een locatie van de kaart in de buurt van het woonadres van de elektrisch rijder. Zo zorgen we er samen voor dat laadpalen op plekken staan die goed in uw buurt passen.

Vervolg proces en planning

 

Cookie settings